Byggstart i Kista

Av Cobab februari 21, 2018  

COBAB utför just nu förberedande markarbeten i form av schaktning, spontning och sprängning för det garageplan som kommer att uppföras.

Nyligen hölls en spadtagscermoni på COBABs byggarbetsplats i Kista, symboliserande byggstart för uppförandet av Brf Reykjavik som SHH Bostad genomför tillsammans med Fabege. Det bjöds på semla och kaffe, samt en presentation av alla medverkande aktörer som deltog för att kunna svara på eventuella frågor.

Mitt i centrala Kista, planeras detta nya bostadskvarter med prisvärda bostadsrättslägenheter. I maj 2020 förväntas man kunna flytta in i den första etappen.