Spårvägsmuseet

COBAB har åt Trafikförvaltningen, SLL utfört en rivnings- och saneringsentreprenad för Nya Spårvägsmuseet, vid gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden. Rivningen har pågått från april t.o.m  september 2018.

I november 2018 blev det klart att COBAB även kommer utföra ombyggnaden för det nya Spårvägsmuseet. Utförandeentreprenaden påbörjas omgående och museet ska stå klart för nyinvigning i april 2020. Golvytan kommer efter färdigställande omfatta drygt 5 000 m2 för museiverksamheten.

Spårvägsmuseet har fram till år 2017 haft lokaler på Södermalm, men sedan dess varit stängt för besökare och haft museiföremålen förvarade i förrådslokaler. Det nya museet kommer ge en fascinerande inblick i utvecklingen från 1600 tal till dagens moderna kollektivtrafik.
Entreprenaden omfattar i huvudsak en invändig ombyggnad av hus 9 omfattande nytt golv på mark, nya bjälklag, komplettering av yttertak, personal- och kontorsutrymmen m m. Hus 9 var under gasverkets tid ett regenerationshus (här renades gasen) som ritades av den berömde arkitekten Ferdinand Boberg och var färdigbyggd år 1893. Byggnaden har höga spröjsade fönster, tunga murade ytterväggar och synliga invändiga konstruktioner av stål. Lokalens interiör rivs för att varsamt byggas upp igen för att passa museiverksamheten.
Hiss installeras och alla gamla fönster kommer att renoveras.

Spårvägsmuseets hemsida

Projektets hemsida SLL

Artikel i Norrtälje tidning 2019-04-08

Illustrationer av det färdiga museet

 

 

 

 

 

  • Projekt: Spårvägsmuseet
  • Adress: Bobergsgatan, Hjorthagen
  • Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  • Bruttoarea:
  • Byggtid: november 2018 - april 2020
  • Byggherre: Trafikförvaltningen, SLL
account_balance

Relaterade projekt