Rosendals förskola

Rosendal är en ny stadsdel nära centrala Uppsala, där COBAB fick förtroendet av Uppsala Kommun Skolfastigheter AB att uppföra en ny förskola på ca 1430kvm BTA med plats för 108 barn samt tillagningskök och omkringliggande markarbeten.

Förskolan byggdes enligt krav för miljöbyggnad silver bl.a. genom solcellsanläggningar på taket, snålsparande armatur, ledbelysning och sedumtak.

Byggnationen ställde höga krav på ett livscykelperspektiv som omfattar hela projekttiden, byggprocessen mm. då Rosendal är ett av 12 stadsbyggnadsprojekt i Sverige som är med i arbetet med att ta ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling, Citylab Action. Här planeras och byggs för ett vardagsliv med livskvalitet på lång sikt.

Här kan du läsa mer om utveckling av Rosendalsområdet

Planskiss
Illustration av Tengbom – Gårdsperspektiv
Illustration av Tengbom – Gatuperspektiv

 

 

 

 

 

 

Markona utför markarbete åt Cobab

 

  • Projekt: Rosendals förskola
  • Adress: Rosendalsområdet, Uppsala
  • Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  • Bruttoarea: 1430 m2
  • Byggtid: mars 2018 - mars 2019
  • Byggherre: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
account_balance

Relaterade projekt