Kv. Maskrosen

COBAB har som totalentreprnör uppfört 66 st. hyreslägenheter åt Norräljes kommunala fastighetsbolaget Roslagsbostäder AB. Två st. sjuvåningshus med källare har byggts och entreprenaden färdigställdes i februari 2015. I projektet ingick rivning av befintlig förskola samt pålning för de nya byggnaderna. Entreprenaden var grundligt beskriven med hög kvalitetsnivå på materialval och detaljlösningar.

Kv. Maskrosen Norrtälje (10)

4_Projekt-13

_MG_4064

  • Projekt: Kv. Maskrosen
  • Adress: Lommarvägen 27, Norrtälje
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: ca 6200 m2
  • Byggtid: september 2013 - februari 2015
  • Byggherre: Roslagsbostäder AB
account_balance

Relaterade projekt