Järnlodet

COBAB har byggt ett äldreboende åt Kavat Vård i centrala Norrtälje. Beställare var Centrum Fastigheter Norrtäljebolaget AB. Entreprenaden utfördes på löpande räkning med riktpris och incitament.

Äldreboendet omfattade 38 lägenheter i tre våningar med tillhörande serviceutrymmen. Detaljer, som putsfasader och takkupor, har utformats med omsorg för att passa in i den omgivande äldre bebyggelsen.

Byggstart skedde under våren 2016 och inflyttning skedde under hösten 2017. COBAB utförde byggnadsarbeten och markarbeten med egen personal.

 

Järnlodet

Markarbeten

 

jarnlodet-2

Gjutning pålad bottenplatta

 

jarnlodet-1

 

jarnlodet-3

 

Järnlodet 2016-10-28

Stommontage

 

jarnlodet-december-2016

December 2016. Tätt hus om en vecka.

 

Juni 2017. Börjar se klart ut utvändigt!

  • Projekt: Järnlodet
  • Adress: Kyrkogatan i Norrtälje
  • Entreprenadform: Totalentreprenad / Samverkansentreprenad
  • Bruttoarea: 2900 m2
  • Byggtid: maj 2016 - hösten 2017
  • Byggherre: Centrum Fastigheter Norrtäljebolaget AB
account_balance

Relaterade projekt