Hornstulls tunnelbanestation

I Hornstull så har COBAB renoverat södra tunnelbaneuppgången i framförallt biljetthallen. Entreprenaden som ingick i projekt – Mötesplats Hornstull har bestått i totalrenovering av uppgången angränsande mot ett stort antal olika fastighetsägare. Installationer, ytskikt, biljettkiosk, spärrlinje och personalutrymmen har även gjorts om. Entreprenaden genomfördes i fyra etapper och uppgången var under alla skeden öppen för SL:s resenärer, och butiker har varit i drift i möjligaste mån under entreprenadtiden. Projektet innehöll komplexa moment som omfattande installationsarbeten med anläggning i drift, samordning med fastighetsägare och ledningsägare i tre dimensioner samt sprängningsarbeten 4 m från tunnelbanan. SL var beställare och byggledningen utfördes av Beacon Engineering.

 

Hornstull (3)

Hornstull (6)

Hornstull (5)

Hornstull (4)

  • Projekt: Hornstulls tunnelbanestation
  • Adress: Långholmsgatan, Södermalm
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Bruttoarea: 1500 m2
  • Byggtid: april 2011 - december 2012
  • Byggherre: AB Storstockholms Lokaltrafik
account_balance

Relaterade projekt