Fyrklövern – Etapp 2

Cobab genomförde under 2014-2016 renovering av två av de blå skivhusen i Upplands Väsby centrum, Fyrklövern etapp 1. Senare genomfördes även etapp 2 med ytterligare renovering och ombyggnad av tre av dessa skivhus åt AB Väsbyhem.

Detta projekt omfattade tillskapandet av nya entréer på norrsidan i samtliga trapphus (totalt 15 st), förnyelse av ytskikt på entréplan samt förnyelse av två innergårdar.

COBAB Anläggning utför markarbete och finplanering av innergårdarna.

  • Projekt: Fyrklövern – Etapp 2
  • Adress: Dragonvägen 56-84, Upplands Väsby
  • Entreprenadform: Totalentreprenad / Samverkansentreprenad
  • Bruttoarea:
  • Byggtid: sommar 2017
  • Byggherre: AB Väsbyhem
account_balance

Relaterade projekt