Förrådet

COBAB har utfört en grundläggningsentreprenad till fastighetsföretaget Index International AB. Delentreprenaden är en del i byggnationen av 180 st. lägenheter i Norrtälje bredvid kommunhuset. Grunden som utfördes är en fribärande betongplatta på pålade betongbalkar. Projektet innehöll en del komplexitet med många olika höjdnivåer.

Entreprenaden bedrevs även under vinterhalvåret och sysselsatte ca 8-10 st. hantverkare. Ekonomiskt reglerades projektet med löpande räkning.

 

Förrådet

3D-bild av grundläggning

  • Projekt: Förrådet
  • Adress: Industrigatan, Norrtälje
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Bruttoarea:
  • Byggtid: 2015 - 2016
  • Byggherre: Index International AB
account_balance

Relaterade projekt