Brännäset

Centrumfastigheter i Norrtälje AB valde ut COBAB att bedriva projektering för uppförandet av ca 66 st. lägenheter i Norrtälje Hamn. Huset grundlades på pålar, då det är dåliga markförhållanden i hamnen. Under byggnaden inrymdes garage samt teknik- och förrådsytor.

Fasaderna ska brytas upp för en småskalighet och det innebar att vissa huskroppar har putsats och andra har beklätts med fasadtegel eller träpanel.

Byggnaden var det första bostadsprojektet i Norrtälje hamn, där det planeras för nya mötesplatser med allt från parker och torg till bryggor och stränder, samt bostäder för närmare 5000 personer.

Efter färdigställd entreprenad så har COBAB fått ett tilläggskontrakt på hyresgästanpassning för en restaurang på bottenvåningen. Alla entreprenadarbeten är färdigställda och överlämnade till kund.

Välkommen att läsa mer på www.hamnhus1.se

 

 

  • Projekt: Brännäset
  • Adress: Norrtälje hamn
  • Entreprenadform: Totalentreprenad / Samverkansentreprenad
  • Bruttoarea: 10500 m2
  • Byggtid: hösten 2016 - sommaren 2018, hyresgästanpassningar pågick till våren 2019
  • Byggherre: Centrumfastigheter i Norrtälje AB
account_balance

Relaterade projekt