Arhem

COBAB har åt Rikshem utfört mark- och grundläggningsarbete till ett vårdboende i Märsta – Arhem. Entreprenadformen var generalentreprenad och ovanligt komplex i sin utformning. Det nya huset placerades i en brant sluttning intill befintligt vårdboende. En, på sina håll 6 m hög, grundmur formsattes med brädform mot berg. Återfyllnad gjordes bara ett par dagar senare och ovanpå detta gjöts platta på mark samt ett utkragande combideck på utsidan av grundmuren. Betongarbetena utfördes i ett ovanligt kallt och snöigt december och tidplanen var mycket tuff. Efter COBABs arbeten så har annan entreprenör rest stommen och COBAB har utfört grov- och finplanering av tomten i etapper. De sista arbetena gjordes i augusti 2016.

Arhem

6 m hög brädform

  • Projekt: Arhem
  • Adress: Solbrinken 12, Märsta
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Bruttoarea: 1300 m2
  • Byggtid: oktober 2014 - augusti 2016 i etapper
  • Byggherre: Rikshem Sigtuna Vårdfast AB
account_balance

Relaterade projekt