TJÄNSTER

COBAB utvecklar ständigt sitt utbud av tjänster och kan åta sig de flesta uppdrag inom husbyggnation och många uppdrag inom projektutveckling och mark & anläggning.

Vi arbetar med projektutveckling, samverkansentreprenader, totalentreprenader, utförandeentreprenader, nyproduktion, ombyggnation, ROT-projekt, kommersiella lokaler, bostäder, offentliga lokaler, mark- och anläggningsprojekt, badhus, komplexa betongkonstruktioner m.m.

För närvarande delar vi in vårt tjänsteutbud i tre kategorier:

  • Köpa bostad
  • Bygg
  • Anläggning

Har du speciella önskemål om hur vi kan hjälpa just er? Kontakta oss!