Ormsta Förskola

I Ormsta i Vallentuna bygger COBAB en förskola åt Vallentuna Kommun.

Utförandeentreprenaden påbörjades i september 2017 och i november 2018 ska skolan med 4 avdelningar för 80 barn vara färdigställd.
Byggnaden utförs i ett plan med en flexibel planlösning för olika användning i framtiden. Kommunen ska t.ex. lätt kunna byta verksamhet mellan förskola och skola, liksom så långt det är möjligt för olika pedagogik. I byggnaden får varje avdelning sitt hemvist kring ett gemensamt torg och ett tillagningskök ska också inrymmas i den ca 920 m2 stora förskolan. Förskolans fasader kommer att muras med röd slagen sten i danskt format och i vilt förband. På taket läggs dubbelfalsad plåt i brunröd kulör. Huvudbyggnaden kompletteras med några utvändiga förrådsbyggnader samt en hel del lekytor på den ca 5900 m2 stora tomten.

Det finns idag redan en förskola på samma fastighet, benämnd ”Borgen”.

Klicka här för att läsa mer på Vallentuna Kommuns hemsida.

September 2017 – Markarbete med Cobab Anläggning påbörjat

Oktober 2017 – Grundarbete och cellplastisolering

Oktober 2017 – Grundarbete och cellplastisolering

November 2017 – Gjutning av platta

December 2017 – Cobab Anläggnings pedagogiska vepa är på plats för områdets alla barn att lära sig vilka maskiner vi har på byggarbetsplatsen

November 2018 – Färdig lekplats och utegård.

November 2018 – Färdig Förskola.

 

  • Projekt: Ormsta Förskola
  • Adress: Ormstavägen 4, Vallentuna
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Bruttoarea: 920 m2
  • Byggtid: september 2017- november 2018
  • Byggherre: Vallentuna Kommun
account_balance

Relaterade projekt