Ormsta Förskola

I Ormsta i Vallentuna bygger COBAB åt Vallentuna Kommun en förskola.

Utförandeentreprenaden påbörjades i september och i november 2018 ska skolan med 4 avdelningar för 80 barn vara färdigställd.
Byggnaden utförs i ett plan med en flexibel planlösning för olika användning i framtiden. Kommunen ska t.ex. lätt kunna byta verksamhet mellan förskola och skola, liksom så långt det är möjligt för olika pedagogik. I byggnaden får varje avdelning sitt hemvist kring ett gemensamt torg och ett tillagningskök ska också inrymmas i den ca 920 m2 stora förskolan. Förskolans fasader kommer att muras med röd slagen sten i danskt format och i vilt förband. På taket läggs dubbelfalsad plåt i brunröd kulör. Huvudbyggnaden kompletteras med några utvändiga förrådsbyggnader samt en hel del lekytor på den ca 5 900 m2 stora tomten.

Det finns idag redan en förskola på samma fastighet, benämnd ”Borgen”.

Klicka här för att läsa mer på Vallentuna Kommuns hemsida.

September 2017- Markarbete med Cobab Anläggning påbörjat

Oktober 2017- Grundarbete och cellplastisolering

Oktober 2017- Grundarbete och cellplastisolering

November 2017- Gjutning av platta

December 2017- Cobab Anläggnings pedagogiska vepa är på plats för områdets alla barn att lära sig vilka maskiner vi har på byggarbetsplatsen

  • Projekt: Ormsta Förskola
  • Adress: Ormstavägen 4, Vallentuna
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Bruttoarea: 920 m2
  • Byggtid: september 2017- november 2018
  • Byggherre: Vallentuna Kommun
account_balance

Relaterade projekt