Hinderbanan- Röda Stugorna

COBAB ska i samverkan med byggherre Hinderb. 2 Fastighets AB riva 2 st byggnader om 160 m2, de s.k. Röda Stugorna och i förbindelse till detta uppföra 2 st nya byggnader inklusive hyresgästanpassningar,  in- och utfartsvägar och parkeringsytor samt grönytor.

Objektet ligger i Norrteljeportens handelsområde i närheten av Biltema och Coop, samt i nära anslutning till där COBAB uppför Norrteljeportens nya handelshus B2.

Februari 2018 – Tidigare byggnader rivna, Nya stugorna under uppförande

  • Projekt: Hinderbanan- Röda Stugorna
  • Adress: Nordronaområdet, Norrtälje
  • Entreprenadform: Totalentreprenad / Samverkansentreprenad
  • Bruttoarea: 160 m2
  • Byggtid: november 2017 - hösten 2018
  • Byggherre: Hinderb. 2 Fastighets AB
account_balance

Relaterade projekt