Brodepån

I Upplands Bro har COBAB Sverige AB uppfört stomme och utfört stomkompletteringsarbeten till en ny hjulsvarvsbyggnad. Beställare var AB Storstockholms Lokaltrafik. Entreprenaden var den första av flera som COBAB utfört i depåområdet.

 

Brodepån

  • Projekt: Brodepån
  • Adress: Rysstorpsvägen 12, Upplands Bro
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: 1800 m2
  • Byggtid: september 2010 - april 2011
  • Byggherre: AB Storstockholms Lokaltrafik
account_balance

Relaterade projekt