Brännäset

Centrumfastigheter i Norrtälje AB har valt ut COBAB att bedriva projektering för uppförandet av ca 66 st. lägenheter i Norrtälje Hamn. Huset grundläggs på pålar, då det är dåliga markförhållanden i hamnen. Under byggnaden kommer garage samt teknik- och förrådsytor inrymmas.

Fasaderna ska brytas upp för en småskalighet och det innebär att vissa huskroppar ska putsas och andra ska ha tegelfasader. Även träpanel planeras på vissa fasader mot innergård.

Byggnaden blir det första bostadsprojektet i Norrtälje hamn, där det planeras för nya mötesplatser med allt från parker och torg till bryggor och stränder, samt bostäder för närmare 5000 personer.

Välkommen att läsa mer på www.hamnhus1.se

 

 

  • Projekt: Brännäset
  • Adress: Norrtälje hamn
  • Entreprenadform: Totalentreprenad / Samverkansentreprenad
  • Bruttoarea: 10500 m2
  • Byggtid: hösten 2016 - sommaren 2018, hyresgästanpassningar pågår till 2019
  • Byggherre: Centrumfastigheter i Norrtälje AB
account_balance

Relaterade projekt