Brandbergens äldreboende

På uppdrag av Danator VF AB har COBAB utfört projektering tillsammans med underkonsulter, beställarens samarbetspartner BYLERO och beställarens tänkta hyresgäst Vardaga för framtagande av bygglovs- och systemhandling (FAS 1) för ett äldreboende.

I denna FAS 2 skall COBAB som totalentreprenör projektera bygghandlingar samt uppföra äldreboendet.

Äldreboendet omfattar 78 stycken lägenheter indelat i 8 avdelningar med tillhörande gemensamhets- och personalutrymmen samt yttre miljö. Vårdboendet blir fyra våningar högt, totalt ca 6000m2 stort och kommer vara beläget i centrala Brandbergen. Konstruktionen kommer att bestå av stål- och betongstomme med utfackningsväggar och boendets fasader främst puts och COBAB projekterar för att uppnå Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver.

Projektet ska utföras med öppenhet, ärlighet och med projektets bästa som ledstjärna.

Hos Vardaga kan du läsa mer om kommande verksamhet, Villa Tjädern – äldreboende med hälsoprofil

Artikel i Mitt i Haninge

  • Projekt: Brandbergens äldreboende
  • Adress: Vendelsömalmsvägen 235
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: ca 6000m2
  • Byggtid: Juli 2018 - januari 2020
  • Byggherre: Danator VF AB
account_balance

Relaterade projekt